Spletno mesto se zavezuje, da bo dosledno sledilo vsem zakonom, ki urejajo področja zasebnosti uporabnikov na internetu, varovanja osebnih podatkov in avtorskih pravic. Uporabnikom spletenega mesta je vedno zagotovljena zasebnost. Kljub stalnemu nadzoru nad vsebinami, ki so dostopne na spletni strani, uredništvo opozarja, da lahko pride do zlorab osebnih podatkov in posredovanja vsebin po spletu. V primeru zaznanih zlorab, bomo morali obvestiti prisojne organe.

Uporabniki lahko delite svoja mnenja in poglede o določeni tematiki v kratkem članku. Če želite, da članek objavimo, mora biti še ne objavljeno avtorsko delo, spoštovati mora načela etičnega komuniciranja in avtor pri pisanju ne sme odstopati od našim internih navodil za pisanje člankov. Avtorju članka ima zanj avtorske pravice in je podpisan z imenom in priimkom.